نوزدهمین-جشنواره-غذای-خیریه-رعد

نوزدهمین جشنواره غذای خیریه رعد

facebook-placeholder-for-locate-places-on-maps (1)تهران        calendar ۵ اردیبهشت ماه ۹۶

طرح کودک بخشنده با باشگاه مادر و كودك

facebook-placeholder-for-locate-places-on-maps (1)اصفهان         calendar  تا ۲۴ اسفند ماه ۹۵

موسسه خیریه مردم نهاد امام حسین(ع)

facebook-placeholder-for-locate-places-on-maps (1)ایلام             calendar هر روز یک کار خیر

بازارچه خیریه ترنم

facebook-placeholder-for-locate-places-on-maps (1)تهران- کارگر شمالی        calendar ۱۹ اسفند ماه ۹۵

بنیاد خیریه همدلی

facebook-placeholder-for-locate-places-on-maps (1)تهران -میدان شهدا            calendar ۳ بهمن ماه ۹۵

هجدهمین بازارچه خیریه پیام امید

facebook-placeholder-for-locate-places-on-maps (1)تهران- چهارراه پارک وی         calendar ۷ الی ۹ بهمن ماه ۹۵

کمک به خانه ای بی

facebook-placeholder-for-locate-places-on-maps (1)بزرگراه همت             calendar هر روز یک کار خیر

اهدای کتاب به مدارس مناطق محروم شهر تهران

facebook-placeholder-for-locate-places-on-maps (1)تهران- دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی            calendar ۱۳-۱۷ آذر ماه

طرح یلدای مهر

facebook-placeholder-for-locate-places-on-maps (1)تهران- شوش            calendar ۲۹ آذر ۹۵

کمپین جمع آوری لباس گرم برای کودکان نیازمند

facebook-placeholder-for-locate-places-on-maps (1)تهران         calendar هر روز یک کار خیر