نحوه همكارى با كى بريم

 ثبت و فروش بليت اولين رويداد شما به صورت رايگان مى باشد و رويدادهاى بعدى ثبت به صورت رايگان انجام خواهد شد و ٤٪‏ از فروش بليت در ازاى خدمات ارائه شده، به حساب سايت “كى بريم” منظور مى گردد.

خدمات ارائه شده در قبال استفاده از سامانه فروش:
١.ارائه ليست افراد به همرا ه اطلاعات مورد نياز(شامل نام و نام خانوادگى،شماره تماس،ايميل و … .اين اطلاعات مطابق با خواست برگزار كننده قابل تغيير است)
٢.ارائه بليت الكترونيكى به منظور ساماندهى بهتر شركت كنندگان در رويداد(بليت ارائه شده بنابر تمايل برگزار كنندگان مى تواند داراي عكس كودك شركت كننده در رويداد باشد)
٣.سايت “كي بريم” اين امكان را دارد كه از طريق ارتباط با شركت هاى حمل و نقل موجب سهولت در تردد افراد شركت كننده باشد.
٤.”كى بريم” كل مبالغ دريافتى بابت بليت ها رو حداكثر طى ٢ روز كارى (شنبه تا چهارشنبه ٨صبح تا ٢ بعدازظهر) پس از اتمام رويداد و يا در شرايطى قبل از اتمام رويداد، در وجه برگزار كننده واريز خواهد كرد. “كى بريم” براى حمايت از برگزارى هر چه بهتر رويدادها درآمد حاصل از فروش را پس از احراز هويت برگزار كننده و كسر كارمزد خود به برگزار كننده پرداخت مى كند.